Nytt sikkerhetskar for CPX 1600 liter

2020-04-25 00:00

Vi har tatt frem en ny type sikkerhetskar for artikkeln 21620 og 21604. Sikkerhetskaret har art.nr 21626. Dette sikkerhetskaret kan også brukes til art. nr. 21002 (1000 liter).

Sikkerhetskar brukes for å beskytte tanken mot ytre påvirkning, men også for å begrense følgene ved en eventuell lekkasje Bunntømming av beholderen skjer f.eks. gjennom dykkrør fra toppen av tanken. 

Click to read more