Vedrørende det pågående Koronautruddet

2020-03-16 00:00

Cipax AS ser det som nødvendig å innføre tiltak som en konsekvens av myndighetenes krav og anbefalinger vedrørende det pågående Koronautbruddet. Tiltakene vil endres i tråd med myndighetenes løpende oppdaterte anbefalinger og krav.

 

- Vi skal opprettholde normal drift så langt dette lar seg gjennomføre i praksis. 

- Det oppfordres til at all reising begrenses til et minimum, privat så vel som i arbeid. Reiser utenfor Norge vil automatisk medføre karantene og frarådes. Grensene er for øyeblikket stengt og det er kun strengt nødvendige reiser som tillates utenfor grensene. 

- De som kan utføre jobben sin hjemmefra, oppfordres til å jobbe fra hjemmekontor dersom dette er mulig. 

- Alle ansatte oppfordres til å respektere begrensningene som myndighetene pålegger oss. Dette med hensyn til familie, kolleger, venner og eventuelt besøkende. 

- All møtevirksomhet gjennomføres digitalt så langt det er mulig. (Teams/Skype etc.) 

- Produksjon, lager og ordrekontor vil fungere som normalt så langt forutsetningene tillater det. 

- Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet. De som har har lette luftveissymptomer, bør være hjemme inntil en dag etter at man føler seg frisk. 

- Vi henviser for øvrig til Folkehelseinstituttet. 

www.fhi.no

 

Med vennlig hilsen

Dag Eirik R. Thomassen
Adm. Dir.
Cipax AS