Marine

CPX Fortøyningsbøyer 35-6400 liter, vanntanker 40-320 liter og septiktanker 40-80 liter

CPX-fortøyningsbøyer 35–6400 liter produseres i polyeten og brukes for eksempel til fortøyning av båter i marinaer eller til utstyr for fiskeoppdrett. Vi leverer CPX-fortøyningsbøyer til så vel byggprodusenter som utstyrsleverandører innen fortøyning. Alle bøyer er fylt med polystyrenskum, som er en freonfri, gjenvinnbar celleplastkvalitet med svært gode flyteegenskaper. Ved en kollisjon eller annet slag beholder bøyen full oppdrift selv ved skader på ytterskallet.

CPX-vanntanker 40–320 liter og CPX-septiktanker 40–80 liter er tilpasset for å monteres i mange vanlig forekommende båtmodeller. CPX-vanntanker er produsert i næringsmiddelgodkjent materiale, og samtlige produkter er testet i henhold til Normpacks regler angående migrasjon. CPX-septiktanker er tilpasset for å håndtere latriner i fritidsbåter. Fra april 2015 har det vært forbudt ved lov å slippe ut toalettavfall fra fritidsbåter i sjø, vann samt vassdrag, for å redusere overgjødsling og helsemessige problemer.

Samtlige CPX-fortøyningsbøyer, vanntanker og septiktanker produseres i polyetenplast, som er et miljøvennlig, gjenvinnbart og korrosjonsfritt plastmateriale som lenge har vært benyttet i marint miljø. Fordi produktene produseres ved rotasjonsstøping, får CPX-produktene ingen skjøter, noe som innebærer et produkt uten svake punkt. I kombinasjon med nøye beregnede radiuser letter dette tømming og rengjøring. Ved slutten av produktets levetid er materialet gjenvinnbart.