Vi er sertifisert!

Kvalitet og miljø er viktig for oss i Cipax der kontinuerlig forbedring er en viktig del. Det faktum at vi er sertifisert er en anerkjennelse for våre kunder at vi jobber strukturert i dette arbeidet.

Alle bedrifter er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. I tillegg til dette er vi også sertifisert i henhold til ISO / TS 16949 i Sverige og Estland. Dette er for å vise vår temperament som leverandør til bilindustrien.

I tillegg til disse, har vi også en rekke andre mer spesifikke sertifiseringer.

  • Cipax-certifikat_ISO-9001-14001-no-2018.png

    Sertifikat Nemko 2015-2018

  • Cipax-certifikat_ISO-9001-14001-IQnet-no-2018.png

    Sertifikat IQNet felles 2015-2018

  • Cipax-uppforandekod-for-leverantorer-se.pngUppförandekod för leverantörer

  • Cipax-supplier-code-of-conduct-no.png

    Suppliercode of conduct


Cipax miljøpolicy

1. Cipax skal levere framtidsrettede produkter, systemer og tjenster av høy kvalitet.
Dette betyr at vi skal,
-- legge vekt på utvikling av kompetanse hos våre medarbeidere.
-- legge vekt på produktutvikling og innovasjon.

2. Cipax skal forvalte plast i et kretsløpsperspektiv.
Dette betyr at vi skal,
-- søke å oppnå en høy grad av gjenbruk og gjenvinning av våre produkter.
-- integrere miljøhensyn i design og utvikling av nye produkter.

3. Cipax skal alltid arbeide i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.
Dette inkluderer Xano's' Code of Construct.

4. Cipax skal arbeide for kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensing.
Dette betyr blant annet at vi skal
-- søke å optimalisere material- og energiforbruk.
-- søke å oppnå best mulig avfallshåndtering.

5. Cipax skal vise åpenhet i miljøspørsmål.
Dette betyr at vi skal
-- ha en høy grad av informasjons- og erfaringsutveklsling internt.
-- informere åpent eksternt om vårt arbeid på forespørsel.