Vårt tilbud

Med Cipax som samarbeidspartner innledes samarbeidet allerede på idéstadiet, der kombinasjonen av krav og rotasjonsstøpningens fordeler veies sammen til en optimal konstruksjon. Vi driver prosjekter på en effektiv måte.

Utvikling av verktøy skjer i nært samarbeid med nøye utvalgte leverandører. Produksjonen skjer deretter ved hjelp av det mest egnede produksjonsutstyret. Etterbearbeiding skjer manuelt eller gjennom CNC-bearbeiding, der kravene er ekstra høye. Produktet suppleres deretter ofte gjennom montering av innkjøpte komponenter til ferdig produkt. Når det stilles høye renhetskrav, blir produktet rengjort i vårt vaskeanlegg. Vi tilbyr til slutt logistikkløsninger inklusive EDI.

 
                                                                             Forespørsel
 • cirklar_10.png

  Prosjektledelse

  Cipax benytter en APQP-prosjektmodell for å sikre at vi lever opp til ytelse og kundekrav fra prosjektstart til ferdig produkt.

 • Sv_konstruktion2.jpg

  Konstruksjon

  Cipax har egne konstruktører med lang erfaring. Målet er alltid å skape et mest mulig optimal produkt sammen med deg som kunde. Alt konstruksjonsarbeid skjer i 3D-CAD-miljø. Beregninger skjer ved hjelp av FEM-analyse.

 • Sv_verktygsframtagning.jpg

  Utvikling av verktøy

  Utvikling av verktøy tilbys i egen regi eller i samarbeid med nøye utvalgte leverandører. Vi har stor erfarenhet med å utvikle verktøy i så vel stål som aluminium.

 • Sv_tillverkning.jpg

  Produksjon

  Cipax har produksjon i flere land med flere maskintyper i varierende størrelser. Dette gir mulighet for å optimere produksjonen for respektive produkt og behov.

 • Sv_konstruktion.jpg

  Kvalitet og miljø

  Løpende kvalitetssikring gjennomføres for å sikre at korrekt produktkvalitet opprettholdes. Vi har ansvar for en rekke ulike verktøy som sporgass, ultralyd, kameraer, målemaskin samt jigger og tolker. Optimering av produktet for å minimere materialforbruket. Alt plastavfall gjenvinnes.

 • Sv_efterbearb.jpg

  CNC-bearbeiding

  Ved svært eksakte toleranser samt ved avansert hulltaking benyttes en 5-akslet CNC-fres. Ellers benyttes ofte spesialproduserte fiksturer utformet for det aktuelle produktet.

 • cirklar-9.png

  Vask

  Produktene rengjøres med avionisert luft for et raskt og sikkert resultat. I visse tilfeller benyttes også en vaskemaskin som rengjør en spesialutviklet rengjøringsvæske.

 • Sv_montering.jpg

  Montering

  Monteringen skjer i ergonomisk utformede monteringsceller ved hjelp av fiksturer. Dette for å sikre repeterbarheten for respektive produkt.

 • Sv_logistik.jpg

  Logistikkløsninger 

  Cipax tilbyr ulike logistikkløsninger, ofte basert på EDI, i vårt samarbeid med både kunder og leverandører. Vi hjelper deg som kunde med å finne den beste.

 •   

 •   

 •